Умови для гарантійного обслуговування

УМОВИ ГАРАНТІЇ

       Всі товари, куплені в нашому магазині, сертифіковані і забезпечуються фірмовою гарантією, строк якої встановлюється фірмою - виробником. При виникненні гарантійного випадку (необхідності ремонту) вся продукція обслуговується авторизованими сервіс-центрами. Підставою для гарантійного обслуговування є наявний у Вас оригінальний гарантійний талон з вказівкою дати продажу і штампом нашого магазину. Адреси та телефони сервісних центрів вказані в гарантійному талоні.

Початок гарантійного терміну обчислюється з моменту передачі товару продавцем покупцеві, або, в окремих випадках, з моменту підключення та початку експлуатації, дата якої повинна бути завірена представником авторизованого сервіс-центру .

В гарантійному ремонті може бути відмовлено у випадках: 

• недотримання покупцем вимог виробника, зазначених у гарантійному документі; 

• недотримання правил експлуатації, вказаних в інструкції з експлуатації даного виробу; 

• недотримання правил установки; 

• відсутність оригінального гарантійного документа; 

• при відсутності в гарантійному документі наступних відомостей: дати продажу, печатки організації-продавця, підпису продавця;

• внесення будь-яких виправлень (змін) у текст гарантійного документа; 

• ремонту не уповноваженими на це особами, якщо такий ремонт спричинила несправність в роботі виробу;

• розбирання виробу, зміни конструкції і інших втручань, не передбачених інструкцією; 

• необхідність заміни освітлювальних ламп, фільтрів, а також скляних і переміщуються вручну пластикових деталей; 

• неправильного користування витратними матеріалами або використання витратних матеріалів, непридатних для даного виробу; 

• несправностей і пошкоджень, викликаних екстремальними умовами і дією непереборної сили (пожежа, стихійні лиха тощо);

• недбалого зберігання та/або недбалої транспортування власником;

• ушкоджень (відмов) або порушення її нормальної роботи, викликані тваринами або комахами; 

• включення приладу в мережу з неприпустимими параметрами; 

• використання виробу в цілях, для яких воно призначене;

• попадання у внутрішні робочі об'єми сторонніх предметів, дрібних деталей одягу, рідин або залишків їжі.

Обмін і повернення товару неналежної якості проводиться за висновком авторизованих виробником сервісних центрів.

УМОВИ ОБМІНУ ТА ПОВЕРНЕННЯ вказані в нашій статті